Prosto z rynku

TYDZIEŃ W KRAJU: Szacunek PKB za '22, szybki monitoring NBP, podaż SPW, PMI

TYDZIEŃ NA RYNKACH: Decyzje Fed, EBC, BoE, CNB, szereg danych makro, raport MFW

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-01-30

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-01-30

Kalendarium spółek z WIG30 2023-01-30

Kalendarium rynku NewConnect 2023-01-30

Konsensus PAP na dane GUS 30 I: PKB Polski w 2022 r. wzrósł o 4,8 proc. (powt.)

Skrót wiadomości: sobota - niedziela 28-29 stycznia

Francja musi podwoić wysiłki w ograniczaniu emisji CO2

Podwyższenie wieku emerytalnego do 64. roku życia we Francji nie podlega negocjacjom

Millennium TFI zaleca ostrożne i bardzo selektywne podejście do akcji (opinia)

Rynek długu daje obecnie wyjątkową okazję do budowy zaangażowania - Millennium TFI (opinia)

GREMPCO SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. w 2023 roku

BRASTER S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2023 roku

CAPITEA S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Grupa Azoty przedstawi nową ofertę nawozową, uwzględniającą sytuację na rynku surowców

FALCON 1 GREEN WORLD SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Aktualizacja budżetów kontraktów podniesie wynik brutto Trakcji w IV kw. o 1,4 mln zł

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 28 stycznia

Skrót wiadomości - piątek, 27 stycznia

TRAKCJA S.A.

Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za czwarty kwartał 2022 roku

TENDERHUT S.A.

Zawarcie porozumienia ze Smartfunds Powiernictwo sp. z o.o. w związku z otrzymanym zawiadomieniem o wykonaniu opcji sprzedaży

HERKULES S.A.

Złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji powiadomienia o odstąpieniu od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1"

BRAS SA (2/2023) Wybór Członka Rady Nadzorczej

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Enea zawarła z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 2,5 mld zł

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty na koniec tygodnia

OPEN FINANCE S.A.

Przekazywanie raportów okresowych w 2023 roku

ENEA

Podpisanie umowy finansowania konsorcjalnego powiązanego ze zrównoważonym rozwojem

1/1