Prosto z rynku

MVA GREEN ENERGY SA (22/2023) rezygnacje członków rady nadzorczej

OT Logistics chce wypłacić zaliczkę na dywidendę w wysokości około 2,86 zł na akcję

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street po trzech spadkowych dniach

WERTH-HOLZ SA (10/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024 obejmującym okres 01.10.2023r. – 30.09.2024r.

Skrót wiadomości, środa, 4 października, 21.00

Darren Huston ustąpi ze stanowiska przewodniczącego Rady Dyrektorów Allegro

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

OVID WORKS SA (18/2023) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 4.10. 2023 r. oraz treść uchwał podjętych przed zarządzeniem przerwy

Wskaźniki referencyjne - SARON

Aktualne wskaźniki giełdowe

GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 296/2023 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2023 r.

GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 293/2023 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2023 r.

GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 290/2023 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2023 r.

MPL Verbum chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję

MRiT: 98 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Stryków (komunikat)

Atal podwyższył do 260 mln zł program emisji obligacji

DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany indeksów w Europie; stopy proc. w centrum uwagi

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Sprzedaż gastronomiczna Sfinksa we wrześniu wzrosła rdr o 16,4 proc. do 15,51 mln zł

Transakcje pakietowe

DZIEŃ NA GPW: Sesja zakończyła się wzrostami; ponad rynek rosły akcje banków

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23 i B23 wyemitowanych przez GMINĘ PODGÓRZYN

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki SOFTWARE MANSION S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

MEDAPP SA (21/2023) Zmiany w składzie Zarządu MEDAPP Spo´łka Akcyjna

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

Rezerwa B.Millennium na kredyty CHF w III kw. wyniesie ok. 673 mln zł; bank spodziewa się zysku netto

Statystyka sesji giełdowej

MPL VERBUM SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 31 października 2023r.

1/1