Degree of Financial Leverage

Stopień dźwigni finansowej (Patrz: Dźwignia finansowa (Finanse przedsiębiorstwa)), ukazuje wpływ dźwigni finansowej na EPS (Patrz: Zysk na akcję). Im wyższy jest poziome dźwigni finansowej, tym zysk na akcję będzie cechował się większą zmiennością. Jest wprost proporcjonalny do przyrostu rentowności kapitału własnego, a odwrotnie proporcjonalny do procentowej zmiany zysku operacyjnego przed spłatą odsetek i opodatkowaniem - EBIT.

Powrót
1/1