Degree of Operating Leverage

Stopień dźwigni operacyjnej (Patrz: Dźwignia operacyjna), jest tym większy, im większy jest udział kosztów stałych w przedsiębiorstwie, wyrażany jest jako iloraz zmiany EBIT i zmiany w przychodach ze sprzedaży.

Powrót
1/1