Aktualność

DM BOŚ w giełdowym Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego

DM BOŚ został zakwalifikowany do pilotażowego programu GPW.

Program Pokrycia Analitycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Impulsem do uruchomienia programu było zaobserwowane na europejskich rynkach kapitałowych ograniczenie pokrycia analitycznego po wprowadzeniu dyrektywy MiFID 2. W wyniku rozdzielenia opłat za przesyłanie zleceń i przygotowywanie analiz zmniejszyła się szczególnie liczba małych i średnich spółek objętych profesjonalną analizą. Celem programu jest ograniczenie tego trendu. Program wesprą profesjonalne zespoły analityczne działających w ramach domów maklerskich.

Autorzy programu liczą na wzrost liczby publikowanych analiz dla małych i średnich przedsiębiorstw, większą dostępność aktualnych analiz dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych. Może się to przełożyć na wzrost płynności na tych aktywach. Raporty analityczne będą przygotowywane przez zespoły analityczne członków giełdy, a koszt przygotowania analiz będzie sfinansowany przez GPW w ramach programu.

DM BOŚ jest jednym z dwunastu członków giełdy spełniających warunki opisane w regulaminie i zakwalifikowanych do Programu. Nasi analitycy będą przygotowywać raporty dla wyłonionych spółek.

1/1