Rejestracja w programie

 

Formularz rejestracyjny do programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT Klub+ dostępny jest po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego.

Jesteś klientem DM BOŚ?

Wypełnij formularz [Dyspozycje -> Inne ->
-> Program Lojalnościowy UNIMOT Klub+]

Nie jesteś klientem DM BOŚ?

Otwórz rachunek internetowy i
wpłać środki [Dyspozycje -> Przelewy]
 

Ogólne zasady członkostwa

Członkiem UNIMOT Klub+ może zostać każda osoba fizyczna, która posiada co najmniej 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy od tzw. Record Date.

Członkostwo w Klubie trwa przez 6 miesięcy i po tym czasie następuje weryfikacja czy Członek Klubu w dalszym ciągu jest Akcjonariuszem Unimot S.A.

Benefity

 

Będąc Członkiem UNIMOT Klub+ można skorzystać z benefitów w zależności od uzyskanego poziomu członkostwa:

 • zwrot kosztów tankowania na stacjach AVIA,
 • zniżka na instalację paneli fotowoltaicznych AVIA Solar,
 • zniżka na zakup i montaż instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG,
 • zniżka na gaz płynny LPG tankowany do instalacji zbiornikowych,
 • zniżka na abonament jednego z partnerskich mediów giełdowych,
 • zniżka na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych,
 • zniżka na udział w Konferencji WallStreet,
 • zniżki na szkolenia i konferencje o tematyce inwestycyjnej lub okołoinwestycyjnej,
 • ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym.

W celu skorzystania z benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla Członków Klubu.

Poziomy członkostwa:

Unimot karta Red
 • co najmniej 100 akcji UNIMOT S.A.
 • przez co najmniej 6 miesięcy
Unimot karta Silver
 • co najmniej 500 akcji UNIMOT S.A.
 • przez co najmniej 12 miesięcy
Unimot karta
 • co najmniej 2 000 akcji UNIMOT S.A.
 • przez co najmniej 24 miesiące

Pytania i odpowiedzi

Formularz rejestracyjny dostępny jest po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego w opcji Dyspozycje – Inne – Program Lojalnościowy UNIMOT Klub+ - Formularz przystąpienia do Programu.
Żeby formularz został skutecznie złożony, należy to zrobić do 14-tego dnia miesiąca. Twój Record Date w tym przypadku to pierwszy dzień tego samego miesiąca.

To dzień, na który przeprowadzamy weryfikację i sprawdzamy czy akcjonariusz, który wcześniej złożył formularz rejestracyjny, spełnia warunki członkostwa i do którego poziomu się kwalifikuje.
 

 1. Dla osób, które złożyły formularz do 14-ego dnia miesiąca, Record Date to 1-szy dzień tego miesiąca

 2. Dla osób, które złożyły formularz po 14-ego dniu miesiąca, Record Date to 1-szy dzień kolejnego miesiąca

Osoby z pkt. 1. po spełnieniu odpowiednich warunków, dołączają do UNIMOT Klub+ od początku następnego miesiąca.

Osoby z pkt. 2. muszą czekać dłużej – dołączają do klubu od początku drugiego miesiąca następującego po miesiącu złożenia formularza.

Transakcje akcjami na GPW w Warszawie są rozliczane w terminie 2 dni roboczych tzn. są one zapisywane na rachunku klienta w terminie dwóch dni roboczych od zawarcia transakcji (rozliczenie T+2). By posiadać akcje przez na Record Date należy je nabyć na dwa dni robocze przed Record Date.

Informacje o ryzyku i zastrzeżenia prawne

Z programu UNIMOT Klub+ mogą korzystać klienci DM BOŚ S.A., którzy są pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają rachunek maklerski. Warunkiem przystąpienia do programu UNIMOT Klub+ jest złożenie odpowiedniej dyspozycji, spełnienie zasad określonych w Regulaminie programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+” oraz pozytywna weryfikacja przez UNIMOT S.A. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji, jest wiadomość otrzymana bezpośrednio od UNIMOT S.A.

Inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Pamiętaj, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji Klienta.

1/1