Out-of-the-money

OTM jest sytuacja, kiedy cena wykonania (strike price, patrz: Cena wykonania) dla opcji call jest wyższa, a dla opcji put niższa od obecnego kursu instrumentu bazowego (underlying, patrz: Instrument bazowy). W takiej sytuacji opcja nie zostaje wykonana.

Powrót
1/1