Oddział

Koszalin - AFI

ul. Bp. Cz. Domina 9/3, 75-065 Koszalin

Paweł Bunio
Makler - Agent Firmy Inwestycyjnej

UWAGA!


Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami AFI w celu umówienia wizyty.
 

-----------------------------------------

 

Zakres czynności wykonywanych przez Agenta Firmy Inwestycyjnej (AFI) Koszalin obejmuje:

  • zawarcie umów świadczenia usług maklerskich (ramowej i produktowych),
  • przyjęcie dyspozycji udzielenia pełnomocnictw do rachunków inwestycyjnych,
  • przyjęcie dyspozycji dotyczących obsługi rachunku.


Za pośrednictwem AFI nie jest możliwe składanie dyspozycji wypłat i przelewów pieniężnych. Operacje przelewów pieniężnych mogą być wykonywane drogą internetową lub telefoniczną poprzez infolinię Domu Maklerskiego (tel. 801 104 104 lub 22 504 31 04). AFI nie jest uprawnione do wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

1/1