Oddział

Szczecin - AFI

Ul. Wielka Odrzańska 18/2, 70-535 Szczecin

Ireneusz Michański
Makler - Agent Firmy Inwestycyjnej
Daniel Kłos
Agent Firmy Inwestycyjnej

UWAGA!


Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami AFI w celu umówienia wizyty.
 

-----------------------------------------

 

Zakres czynności wykonywanych przez Agenta Firmy Inwestycyjnej (AFI) Szczecin obejmuje:

  • zawarcie umów świadczenia usług maklerskich (ramowej i produktowych),
  • przyjęcie dyspozycji udzielenia pełnomocnictw do rachunków inwestycyjnych,
  • przyjęcie dyspozycji dotyczących obsługi rachunku.


Za pośrednictwem AFI nie jest możliwe składanie dyspozycji wypłat i przelewów pieniężnych. Operacje przelewów pieniężnych mogą być wykonywane drogą internetową lub telefoniczną poprzez infolinię Domu Maklerskiego (tel. 801 104 104 lub 22 504 31 04). AFI nie jest uprawnione do wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

1/1