Oddział

Olsztyn - AFI

Pl. Generała Józefa Bema 2, Lokal 103 (I piętro), 10-516 Olsztyn

Jerzy Burakowski
Makler - Agent Firmy Inwestycyjnej

UWAGA!


Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem AFI w celu umówienia wizyty.
 

-----------------------------------------

 

Zakres czynności wykonywanych przez Agenta Firmy Inwestycyjnej (AFI) obejmuje:

  • zawarcie umów świadczenia usług maklerskich (ramowej i produktowych),
  • przyjęcie dyspozycji udzielenia pełnomocnictw do rachunków inwestycyjnych,
  • przyjęcie dyspozycji dotyczących obsługi rachunku.


Za pośrednictwem AFI nie jest możliwe składanie dyspozycji wypłat i przelewów pieniężnych. Operacje przelewów pieniężnych mogą być wykonywane drogą internetową lub telefoniczną poprzez infolinię Domu Maklerskiego (tel. 801 104 104 lub 22 504 31 04). AFI nie jest uprawnione do wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

1/1