Wyniki zarządzania

Profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów oraz duża skala działalności inwestycyjnej gwarantują skuteczne lokowanie aktywów. Naszym Klientom zapewniamy pełny dostęp do powierzonych środków, wybór dowolnego czasu trwania inwestycji oraz możliwość zmiany strategii inwestycyjnej.

Wyniki za czerwiec 2024

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

2,77%

3,70%

-0,93%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

3,18%

0,43%

2,74%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

2,77%

-0,60%

3,37%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID6M

1,30%

1,41%

-0,11%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID6M

1,93%

2,07%

-0,14%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

1,93%

0,43%

1,50%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 2,77% 3,70% -0,93%
Aktywnej alokacji WIBID6M 3,18% 0,43% 2,74%
Małych i średnich spółek mWiG40 2,77% -0,60% 3,37%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 1,30% 1,41% -0,11%
Równowaga 50%WiG20+50%WIBID6M 1,93% 2,07% -0,14%
Zysk absolutny WIBID6M 1,93% 0,43% 1,50%

 

Wyniki zarządzania za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

10,77%

8,41%

2,36%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

10,66%

2,80%

7,85%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

7,80%

10,81%

-3,01%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID6M

5,20%

4,49%

0,72%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID6M

5,64%

5,61%

0,04%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

6,96%

2,80%

4,16%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 10,77% 8,41% 2,36%
Aktywnej alokacji WIBID6M 10,66% 2,80% 7,85%
Małych i średnich spółek mWiG40 7,80% 10,81% -3,01%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 5,20% 4,49% 0,72%
Równowaga 50%WiG20+50%WIBID6M 5,64% 5,61% 0,04%
Zysk absolutny WIBID6M 6,96% 2,80% 4,16%

 

Wyniki za rok 2023

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

35,42%

31,12%

4,30%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

31,44%

6,46%

24,98%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

30,61%

41,63%

-11,03%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID6M

17,54%

13,86%

3,68%

Zrównoważony/Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID6M

25,48%

18,79%

6,70%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

30,88%

6,46%

24,42%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 35,42% 31,12% 4,30%
Aktywnej alokacji WIBID6M 31,44% 6,46% 24,98%
Małych i średnich spółek mWiG40 30,61% 41,63% -11,03%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 17,54% 13,86% 3,68%
Zrównoważony/Równowaga 50%WiG20+50%WIBID6M 25,48% 18,79% 6,70%
Zysk absolutny WIBID6M 30,88% 6,46% 24,42%

 

Wyniki za 2022 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-14.84%

-20.58%

5.74%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-6.06%

5.44%

-11.50%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-13.01%

5.44%

-18.45%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-17.47%

-22.07%

4.60%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID6M

-8.70%

-2.37%

-6.34%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID6M

-8.59%

-7.57%

-1.02%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-13.06%

5.44%

-18.50%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -14.84% -20.58% 5.74%
Aktywnej alokacji WIBID6M -6.06% 5.44% -11.50%
Bezpieczny WIBID6M -13.01% 5.44% -18.45%
Małych i średnich spółek mWiG40 -17.47% -22.07% 4.60%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M -8.70% -2.37% -6.34%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M -8.59% -7.57% -1.02%
Zysk absolutny WIBID6M -13.06% 5.44% -18.50%

 

Wyniki za 2021 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

19.67%

12.08%

7.59%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

10.55%

0.07%

10.48%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-13.95%

0.07%

-14.02%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

13.80%

32.44%

-18.64%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID6M

3.84%

3.67%

0.17%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID6M

13.98%

6.07%

7.91%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

20.03%

0.07%

19.96%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 19.67% 12.08% 7.59%
Aktywnej alokacji WIBID6M 10.55% 0.07% 10.48%
Bezpieczny WIBID6M -13.95% 0.07% -14.02%
Małych i średnich spółek mWiG40 13.80% 32.44% -18.64%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 3.84% 3.67% 0.17%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 13.98% 6.07% 7.91%
Zysk absolutny WIBID6M 20.03% 0.07% 19.96%

 

Wyniki za 2020 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-5.41%

-6.14%

0.73%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-2.31%

0.69%

-3.00%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

9.08%

0.69%

8.39%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

2.56%

2.18%

0.37%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID6M

1.63%

-1.36%

2.99%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID6M

6.36%

-2.73%

9.08%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

4.71%

0.69%

4.02%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -5.41% -6.14% 0.73%
Aktywnej alokacji WIBID6M -2.31% 0.69% -3.00%
Bezpieczny WIBID6M 9.08% 0.69% 8.39%
Małych i średnich spółek mWiG40 2.56% 2.18% 0.37%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 1.63% -1.36% 2.99%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 6.36% -2.73% 9.08%
Zysk absolutny WIBID6M 4.71% 0.69% 4.02%

 

Wyniki za 2019 rok

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 2.76% -4.51% 7.27%
Aktywnej alokacji WIBID6M -2.19% 1.61% -3.80%
Bezpieczny WIBID6M 7.18% 1.61% 5.57%
Małych i średnich spółek mWiG40 11.61% -0.04% 11.65%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 3.34% -0.23% 3.57%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 3.06% -1.45% 4.51%
Zysk absolutny WIBID6M 2.68% 1.61% 1.07%

 

Wyniki za 2018 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-5.05%

-8.46%

3.41%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-10.37%

1.59%

-11.96%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

1.65%

1.59%

0.06%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-15.71%

-19.19%

3.48%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID6M

-1.64%

-1.43%

-0.21%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID6M

-6.27%

-3.44%

-2.83%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-13.06%

1.59%

-14.65%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -5.05% -8.46% 3.41%
Aktywnej alokacji WIBID6M -10.37% 1.59% -11.96%
Bezpieczny WIBID6M 1.65% 1.59% 0.06%
Małych i średnich spółek mWiG40 -15.71% -19.19% 3.48%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M -1.64% -1.43% -0.21%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M -6.27% -3.44% -2.83%
Zysk absolutny WIBID6M -13.06% 1.59% -14.65%

 

Wyniki za 2017 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

21.35%

26.35%

-5.00%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

16.49%

1.62%

14.87%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

1.54%

1.62%

-0.08%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

12.12%

14.99%

-2.87%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID6M

9.08%

9.04%

0.04%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID6M

14.15%

13.98%

0.17%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

13.21%

1.62%

11.59%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 21.35% 26.35% -5.00%
Aktywnej alokacji WIBID6M 16.49% 1.62% 14.87%
Bezpieczny WIBID6M 1.54% 1.62% -0.08%
Małych i średnich spółek mWiG40 12.12% 14.99% -2.87%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 9.08% 9.04% 0.04%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 14.15% 13.98% 0.17%
Zysk absolutny WIBID6M 13.21% 1.62% 11.59%

 

Wyniki za 2016 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

10.54%

4.78%

5.77%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

12.25%

1.56%

10.69%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

0.55%

1.56%

-1.01%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

10.58%

18.18%

-7.60%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID6M

4.63%

2.53%

2.11%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID6M

6.52%

3.17%

3.35%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

9.85%

1.56%

8.29%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 10.54% 4.78% 5.77%
Aktywnej alokacji WIBID6M 12.25% 1.56% 10.69%
Bezpieczny WIBID6M 0.55% 1.56% -1.01%
Małych i średnich spółek mWiG40 10.58% 18.18% -7.60%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID6M 4.63% 2.53% 2.11%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID6M 6.52% 3.17% 3.35%
Zysk absolutny WIBID6M 9.85% 1.56% 8.29%

 

Wyniki za 2015 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-5.77%

-19.72%

13,95%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

-4.01%

4.61%

-8,62%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

0.49%

4.61%

-4,12%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

4.46%

2.40%

2,06%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

-2.57%

-2.69%

0,12%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

-5.04%

-7.56%

2,52%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

-1.17%

4.61%

-5,78%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -5.77% -19.72% 13,95%
Aktywnej alokacji BS-52 -4.01% 4.61% -8,62%
Bezpieczny BS-52 0.49% 4.61% -4,12%
Małych i średnich spółek mWiG40 4.46% 2.40% 2,06%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 -2.57% -2.69% 0,12%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 -5.04% -7.56% 2,52%
Zysk absolutny BS-52 -1.17% 4.61% -5,78%

* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2014 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-8.19%

-3.54%

-4.65%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

-6.21%

4.60%

-10.81%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

1.10%

4.60%

-3.50%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-10.66%

4.13%

-14.79%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

-0.36%

2.16%

-2.52%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

-6.00%

0.53%

-6.53%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

-7.79%

4.60%

-12.39%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -8.19% -3.54% -4.65%
Aktywnej alokacji BS-52 -6.21% 4.60% -10.81%
Bezpieczny BS-52 1.10% 4.60% -3.50%
Małych i średnich spółek mWiG40 -10.66% 4.13% -14.79%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 -0.36% 2.16% -2.52%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 -6.00% 0.53% -6.53%
Zysk absolutny BS-52 -7.79% 4.60% -12.39%

* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2013 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

9.16%

-7.05%

16.20%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

15.00%

4.64%

10.37%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

4.06%

4.64%

-0.57%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

25.76%

31.06%

-5.30%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

7.67%

1.13%

6.54%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

11.70%

-1.21%

12.90%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

14.36%

4.64%

9.73%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 9.16% -7.05% 16.20%
Aktywnej alokacji BS-52 15.00% 4.64% 10.37%
Bezpieczny BS-52 4.06% 4.64% -0.57%
Małych i średnich spółek mWiG40 25.76% 31.06% -5.30%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 7.67% 1.13% 6.54%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 11.70% -1.21% 12.90%
Zysk absolutny BS-52 14.36% 4.64% 9.73%

* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2012 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

27.43%

20.45%

6.98%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

18.71%

4.60%

14.11%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

5.12%

4.60%

0.52%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

16.13%

17.42%

-1.29%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

8.31%

9.36%

-1.04%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

14.08%

12.52%

1.56%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

12.53%

4.60%

7.93%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 27.43% 20.45% 6.98%
Aktywnej alokacji BS-52 18.71% 4.60% 14.11%
Bezpieczny BS-52 5.12% 4.60% 0.52%
Małych i średnich spółek mWiG40 16.13% 17.42% -1.29%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 8.31% 9.36% -1.04%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 14.08% 12.52% 1.56%
Zysk absolutny BS-52 12.53% 4.60% 7.93%

* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2011 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-30.79%

-21.85%

-8.93%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

-25.89%

4.54%

-30.43%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

5.38%

4.54%

0.84%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-31.27%

-22.51%

-8.76%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

-11.35%

-3.38%

-7.98%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

-18.25%

-8.66%

-9.60%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

-29.84%

4.54%

-34.38%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -30.79% -21.85% -8.93%
Aktywnej alokacji BS-52 -25.89% 4.54% -30.43%
Bezpieczny BS-52 5.38% 4.54% 0.84%
Małych i średnich spółek mWiG40 -31.27% -22.51% -8.76%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 -11.35% -3.38% -7.98%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 -18.25% -8.66% -9.60%
Zysk absolutny BS-52 -29.84% 4.54% -34.38%

* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2010 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

23.11%

14.88%

8.23%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

23.54%

4.15%

19.39%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

21.96%

19.57%

2.39%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

11.48%

7.37%

4.11%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

16.70%

9.51%

7.18%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

29.56%

4.15%

25.41%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 23.11% 14.88% 8.23%
Aktywnej alokacji BS-52 23.54% 4.15% 19.39%
Małych i średnich spółek mWiG40 21.96% 19.57% 2.39%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 11.48% 7.37% 4.11%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 16.70% 9.51% 7.18%
Zysk absolutny BS-52 29.56% 4.15% 25.41%

* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2009 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

44.89%

33.47%

11.42%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

27.95%

5.06%

22.89%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

52.40%

55.24%

-2.84%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

22.10%

13.59%

8.52%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

32.79%

19.27%

13.52%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

23.65%

5.06%

18.58%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 44.89% 33.47% 11.42%
Aktywnej alokacji BS-52 27.95% 5.06% 22.89%
Małych i średnich spółek mWiG40 52.40% 55.24% -2.84%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 22.10% 13.59% 8.52%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 32.79% 19.27% 13.52%
Zysk absolutny BS-52 23.65% 5.06% 18.58%

* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.

 

Wyniki za 2008 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-45.52%

-48.22%

2.70%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

-10.84%

6.55%

-17.39%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-53.92%

-62.48%

8.56%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

-23.16%

20.83%

-2.33%

Zysk absolutny*

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

0.85%

4.02%

-3.17%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -45.52% -48.22% 2.70%
Aktywnej alokacji BS-52 -10.84% 6.55% -17.39%
Małych i średnich spółek mWiG40 -53.92% -62.48% 8.56%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 -23.16% 20.83% -2.33%
Zysk absolutny* BS-52 0.85% 4.02% -3.17%

* Portfel został założony 25 maja 2008. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.

 

Wyniki za 2007 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

8.89%

5.19%

3.70%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

9.92%

4.37%

5.55%

Bezpieczny*

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

BS-52

1.75%

2.35%

-0.60%

Małych i średnich spółek**

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

3.39%

-0.57%

3.96%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

10.12%

4.78%

5.34%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 8.89% 5.19% 3.70%
Aktywnej alokacji BS-52 9.92% 4.37% 5.55%
Bezpieczny* BS-52 1.75% 2.35% -0.60%
Małych i średnich spółek** mWiG40 3.39% -0.57% 3.96%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 10.12% 4.78% 5.34%

* Portfel został założony 26 czerwca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.
** Portfel został założony 5 marca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.
Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.

1/1