Nasze wyniki

Profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów oraz duża skala działalności inwestycyjnej gwarantują skuteczne lokowanie aktywów. Naszym Klientom zapewniamy pełny dostęp do powierzonych środków, wybór dowolnego czasu trwania inwestycji oraz możliwość zmiany strategii inwestycyjnej.

Wyniki zarządzania za kwiecień 2020 roku

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

8.02%

11.73%

-3.71%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

7.51%

0.08%

7.43%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

4.49%

0.08%

4.41%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

9.62%

16.09%

-6.47%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID 6M

3.77%

3.58%

0.19%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID 6M

6.74%

5.90%

0.84%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

8.32%

0.08%

8.24%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20

8.02%

11.73%

-3.71%

Aktywnej alokacji WIBID 6M 7.51% 0.08% 7.43%
Bezpieczny WIBID 6M 4.49% 0.08% 4.41%
Małych i średnich spółek mWiG40 9.62% 16.09% -6.47%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID 6M 3.77% 3.58% 0.19%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID 6M 6.74% 5.90% 0.84%
Zysk absolutny WIBID 6M 8.32% 0.08% 8.24%

 

Wyniki zarządzania za okres od 01.01.2020 do 31.04.2020

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-16.83%

-22.79%

5.96%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

-18.65%

0.48%

-19.14%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

6.79%

0.48%

6.31%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-10.20%

-15.57%

5.37%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID 6M

-5.98%

-6.50%

0.52%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID 6M

-7.94%

-11.15%

3.21%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

-12.26%

0.48%

-12.74%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20

-16.83%

-22.79%

5.96%

Aktywnej alokacji WIBID 6M -18.65% 0.48% -19.14%
Bezpieczny WIBID 6M 6.79% 0.48% 6.31%
Małych i średnich spółek mWiG40 -10.20% -15.57% 5.37%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID 6M -5.98% -6.50% 0.52%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID 6M -7.94% -11.15% 3.21%
Zysk absolutny WIBID 6M -12.26% 0.48% -12.74%

 

Wyniki zarządzania za 2019 rok

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20

2.76%

-4.51%

7.27%

Aktywnej alokacji WIBID 6M -2.19% 1.61% -3.80%
Bezpieczny WIBID 6M 7.18% 1.61% 5.57%
Małych i średnich spółek mWiG40 11.61% -0.04% 11.65%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID 6M 3.34% -0.23% 3.57%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID 6M 3.06% -1.45% 4.51%
Zysk absolutny WIBID 6M 2.68% 1.61% 1.07%

 

Wyniki zarządzania za 2018 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-5.05%

-8.46%

3.41%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

-10.37%

1.59%

-11.96%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

1.65%

1.59%

0.06%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-15.71%

-19.19%

3.48%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID 6M

-1.64%

-1.43%

-0.21%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID 6M

-6.27%

-3.44%

-2.83%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

-13.06%

1.59%

-14.65%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -5.05% -8.46% 3.41%
Aktywnej alokacji WIBID 6M -10.37% 1.59% -11.96%
Bezpieczny WIBID 6M 1.65% 1.59% 0.06%
Małych i średnich spółek mWiG40 -15.71% -19.19% 3.48%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID 6M -1.64% -1.43% -0.21%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID 6M -6.27% -3.44% -2.83%
Zysk absolutny WIBID 6M -13.06% 1.59% -14.65%

 

Wyniki zarządzania za 2017 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

21.35%

26.35%

-5.00%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

16.49%

1.62%

14.87%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

1.54%

1.62%

-0.08%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

12.12%

14.99%

-2.87%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID 6M

9.08%

9.04%

0.04%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID 6M

14.15%

13.98%

0.17%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

13.21%

1.62%

11.59%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 21.35% 26.35% -5.00%
Aktywnej alokacji WIBID 6M 16.49% 1.62% 14.87%
Bezpieczny WIBID 6M 1.54% 1.62% -0.08%
Małych i średnich spółek mWiG40 12.12% 14.99% -2.87%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID 6M 9.08% 9.04% 0.04%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID 6M 14.15% 13.98% 0.17%
Zysk absolutny WIBID 6M 13.21% 1.62% 11.59%

 

Wyniki zarządzania za 2016 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

10.54%

4.78%

5.77%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

12.25%

1.56%

10.69%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

0.55%

1.56%

-1.01%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

10.58%

18.18%

-7.60%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%WIBID 6M

4.63%

2.53%

2.11%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%WIBID 6M

6.52%

3.17%

3.35%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID 6M

9.85%

1.56%

8.29%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 10.54% 4.78% 5.77%
Aktywnej alokacji WIBID 6M 12.25% 1.56% 10.69%
Bezpieczny WIBID 6M 0.55% 1.56% -1.01%
Małych i średnich spółek mWiG40 10.58% 18.18% -7.60%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%WIBID 6M 4.63% 2.53% 2.11%
Zrównoważony 50%WiG20+50%WIBID 6M 6.52% 3.17% 3.35%
Zysk absolutny WIBID 6M 9.85% 1.56% 8.29%

 

Wyniki zarządzania za 2015 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-5.77%

-19.72%

-19.72%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

-4.01%

4.61%

4.61%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

0.49%

4.61%

4.61%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

4.46%

2.40%

2.40%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

-2.57%

-2.69%

-2.69%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

-5.04%

-7.56%

-7.56%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

-1.17%

4.61%

4.61%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -5.77% -19.72% -19.72%
Aktywnej alokacji Bony Skarbowe 52 tyg. -4.01% 4.61% 4.61%
Bezpieczny Bony Skarbowe 52 tyg. 0.49% 4.61% 4.61%
Małych i średnich spółek mWiG40 4.46% 2.40% 2.40%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 -2.57% -2.69% -2.69%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 -5.04% -7.56% -7.56%
Zysk absolutny Bony Skarbowe 52 tyg. -1.17% 4.61% 4.61%

 

Wyniki zarządzania za 2014 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-8.19%

-3.54%

-4.65%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

-6.21%

4.60%

-10.81%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

1.10%

4.60%

-3.50%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-10.66%

4.13%

-14.79%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

-0.36%

2.16%

-2.52%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

-6.00%

0.53%

-6.53%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

-7.79%

4.60%

-12.39%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -8.19% -3.54% -4.65%
Aktywnej alokacji Bony Skarbowe 52 tyg. -6.21% 4.60% -10.81%
Bezpieczny Bony Skarbowe 52 tyg. 1.10% 4.60% -3.50%
Małych i średnich spółek mWiG40 -10.66% 4.13% -14.79%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 -0.36% 2.16% -2.52%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 -6.00% 0.53% -6.53%
Zysk absolutny Bony Skarbowe 52 tyg. -7.79% 4.60% -12.39%

 

Wyniki zarządzania za 2013 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

9.16%

-7.05%

16.20%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

15.00%

4.64%

10.37%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

4.06%

4.64%

-0.57%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

25.76%

31.06%

-5.30%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

7.67%

1.13%

6.54%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

11.70%

-1.21%

12.90%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

14.36%

4.64%

9.73%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 9.16% -7.05% 16.20%
Aktywnej alokacji Bony Skarbowe 52 tyg. 15.00% 4.64% 10.37%
Bezpieczny Bony Skarbowe 52 tyg. 4.06% 4.64% -0.57%
Małych i średnich spółek mWiG40 25.76% 31.06% -5.30%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 7.67% 1.13% 6.54%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 11.70% -1.21% 12.90%
Zysk absolutny Bony Skarbowe 52 tyg. 14.36% 4.64% 9.73%

 

Wyniki zarządzania za 2012 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

27.43%

20.45%

6.98%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

18.71%

4.60%

14.11%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

5.12%

4.60%

0.52%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

16.13%

17.42%

-1.29%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

8.31%

9.36%

-1.04%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

14.08%

12.52%

1.56%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

12.53%

4.60%

7.93%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 27.43% 20.45% 6.98%
Aktywnej alokacji Bony Skarbowe 52 tyg. 18.71% 4.60% 14.11%
Bezpieczny Bony Skarbowe 52 tyg. 5.12% 4.60% 0.52%
Małych i średnich spółek mWiG40 16.13% 17.42% -1.29%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 8.31% 9.36% -1.04%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 14.08% 12.52% 1.56%
Zysk absolutny Bony Skarbowe 52 tyg. 12.53% 4.60% 7.93%

 

Wyniki zarządzania za 2011 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-30.79%

-21.85%

-8.93%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

-25.89%

4.54%

-30.43%

Bezpieczny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

5.38%

4.54%

0.84%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-31.27%

-22.51%

-8.76%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

-11.35%

-3.38%

-7.98%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

-18.25%

-8.66%

-9.60%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

-29.84%

4.54%

-34.38%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -30.79% -21.85% -8.93%
Aktywnej alokacji Bony Skarbowe 52 tyg. -25.89% 4.54% -30.43%
Bezpieczny Bony Skarbowe 52 tyg. 5.38% 4.54% 0.84%
Małych i średnich spółek mWiG40 -31.27% -22.51% -8.76%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 -11.35% -3.38% -7.98%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 -18.25% -8.66% -9.60%
Zysk absolutny Bony Skarbowe 52 tyg. -29.84% 4.54% -34.38%

 

Wyniki zarządzania za 2010 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

23.11%

14.88%

8.23%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

23.54%

4.15%

19.39%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

21.96%

19.57%

2.39%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

11.48%

7.37%

4.11%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

16.70%

9.51%

7.18%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

29.56%

4.15%

25.41%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 23.11% 14.88% 8.23%
Aktywnej alokacji Bony Skarbowe 52 tyg. 23.54% 4.15% 19.39%
Małych i średnich spółek mWiG40 21.96% 19.57% 2.39%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 11.48% 7.37% 4.11%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 16.70% 9.51% 7.18%
Zysk absolutny Bony Skarbowe 52 tyg. 29.56% 4.15% 25.41%

 

Wyniki zarządzania za 2009 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

44.89%

33.47%

11.42%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

27.95%

5.06%

22.89%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

52.40%

55.24%

-2.84%

Stabilnego wzrostu

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

30%WiG20+70%BS-52

22.10%

13.59%

8.52%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

32.79%

19.27%

13.52%

Zysk absolutny

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

23.65%

5.06%

18.58%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 44.89% 33.47% 11.42%
Aktywnej alokacji Bony Skarbowe 52 tyg. 27.95% 5.06% 22.89%
Małych i średnich spółek mWiG40 52.40% 55.24% -2.84%
Stabilnego wzrostu 30%WiG20+70%BS-52 22.10% 13.59% 8.52%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 32.79% 19.27% 13.52%
Zysk absolutny Bony Skarbowe 52 tyg. 23.65% 5.06% 18.58%

 

Wyniki zarządzania za 2008 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

-45.52%

-48.22%

2.70%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

-10.84%

6.55%

-17.39%

Małych i średnich spółek

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

-53.92%

-62.48%

8.56%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

-23.16%

20.83%

-2.33%

Zysk absolutny*

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

0.85%

4.02%

-3.17%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 -45.52% -48.22% 2.70%
Aktywnej alokacji Bony Skarbowe 52 tyg. -10.84% 6.55% -17.39%
Małych i średnich spółek mWiG40 -53.92% -62.48% 8.56%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 -23.16% 20.83% -2.33%
Zysk absolutny* Bony Skarbowe 52 tyg. 0.85% 4.02% -3.17%

* Portfel został założony 25 maja 2008. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.

 

Wyniki zarządzania za 2007 rok

Akcji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WiG20

8.89%

5.19%

3.70%

Aktywnej alokacji

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

9.92%

4.37%

5.55%

Bezpieczny*

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

Bony Skarbowe 52 tyg.

1.75%

2.35%

-0.60%

Małych i średnich spółek**

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

mWiG40

3.39%

-0.57%

3.96%

Zrównoważony

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana Benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

50%WiG20+50%BS-52

10.12%

4.78%

5.34%

Rodzaj portfela Benchmark Zmiana portfela Zmiana Benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji WiG20 8.89% 5.19% 3.70%
Aktywnej alokacji Bony Skarbowe 52 tyg. 9.92% 4.37% 5.55%
Bezpieczny* Bony Skarbowe 52 tyg. 1.75% 2.35% -0.60%
Małych i średnich spółek** mWiG40 3.39% -0.57% 3.96%
Zrównoważony 50%WiG20+50%BS-52 10.12% 4.78% 5.34%

* Portfel został założony 26 czerwca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.
** Portfel został założony 5 marca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania p... Dowiedz się więcej