Opłaty i dokumenty

Zapoznaj się z aktualnymi dokumentami i sprawdź z jakimi opłatami wiąże się inwestowanie.

Tabela Opłat i Prowizji
dla Usługi Zarządzania Aktywami DM BOŚ S.A.

Lp. Tytuł opłaty Wysokość opłaty
1. opłata za zarządzanie Roczna wysokość opłaty za zarządzanie Prowizja
 

Małych i średnich spółek

od 2.50% do 3.50% brak
 

Akcyjna

od 2.50% do 3.50% brak
 

Zrównoważona

od 2.00% do 3.00% brak
 

Stabilnego wzrostu

od 1.40% do 2.00% brak
 

Bezpieczna

od 0.6% do 1.00% brak
 

Aktywnej alokacji

od 2.00% do 3.00% do 20% zysku ponad benchmark
 

Zysk Absolutny

od 2.00% do 3.00% do 20% zysku ponad benchmark
2. otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
3. prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego  0 PLN
4. zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
5. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub nie będących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na gpw, bondspot lub newconnect, z wyłączeniem obligacji 0,30% wartości zlecenia 
6. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji na rynku międzybankowym i w ofercie pierwotnej   0,05% wartości zlecenia 
7. realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych na gpw lub bondspot   0,10% wartości zlecenia 
8. wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy klienta   od 5.000 pln – bezpłatnie,
do 5.000 pln – 3 pln