Emisja obligacji serii AN3 KRUK SA

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Od stycznia udostępniamy w ramach pakietów Zielonych i na rachunkach akcyjnych dostęp do notowań spółek zagranicznych w aplikacji bossaMobile.

Według danych KDPW, rok 2022 był lepszy niż dwa poprzednie pod względem ilości otwartych rachunków giełdowych.

Emisja obligacji serii B2 PragmaGO S.A.

1/1