Rachunki IKE/IKZE w ramach rachunku maklerskiego dostępne w DM BOŚ od  2009 roku odznaczone Orderem Finansowym miesięcznika Home&Market.

Nagroda Order Finansowy 2022

Oferta obligacji serii M1 Kredyt Inkaso S.A.

Publiczna oferta akcji serii D DB Energy S.A.

 

Pełna funkcjonalność transakcyjna na rynkach zagranicznych i GPW. 

Kadra pisarzy, tysiące wpisów, wiwisekcja rynkowej rzeczywistości - i tak od 2008 roku. 

Obligacje serii Z2

30 czerwca 2023 kończy się wsparcie producenckie wersji 4 aplikacji Statica, znanej też jako Notowania4.

Emisja obligacji serii AN3 KRUK SA

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

1/1