Oferta obligacji serii Z5 BEST S.A.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w DM Banku BPS S.A. i w konsekwencji wypowiedzeniem umów świadczenia usług maklerskich, Dom Maklerski BOŚ S.A. zawarł porozumienie, w ramach którego przygotował ofertę specjalną dla Klientów DM Banku BPS S.A.

Zapraszamy na konferencje onlline Pasywna Rewolucja z Finałem na GPW!

5 PLN/ 1,25 USD/ 1,25 EUR/ 1,25 GBP jako stawka minimalna zleceń dla rynków NYSE, NASDAQ i NYSE-MKT - od 20 września do 8 grudnia 2023. 

Emisja obligacji KRUK S.A. serii AO2

Pierwszy ETC na złoto notowany na GPW z niższą prowizją do ostatniej sesji października.

Od 4 września 2023 roku w DM BOŚ zlecenia na NYSE, NASDAQ, LSE i XETRA ze stawkami minimalnymi 14 PLN/4EUR/4USD/4GBP z prowizją procentową 0,29%.

Emisja obligacji serii AO1 KRUK S.A. Zapisy w DM BOŚ od 24 lipca do 7 sierpnia 2023 r.

Emisja obligacji Marvipol Development S.A.

Oferta obligacji serii Z3 BEST S.A.

1/1