Słownik

Value Added Tax

Podatek od towarów i usług, skonstruowany na zasadach podatku od wartości dodanej (VAT), stanowi odmianę podatku wielofazowego przychodowego, opartego na wyłączeniu z podstawy wymiaru obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji i wymiany.

Vega

Mierzy zmianę ceny opcji w powiązaniu ze zmiennością instrumentu bazowego, a dokładniej określa zmianę ceny opcji wobec wzrostu zmienności o jeden procent, vega nie jest literą greckiego alfabetu, ale nazwa ta została przyjęta ze względu na powiązanie z wielkością do jakiej się odnosi: Vega - Volatility (zmienność).

Venture Capital

Kapitał średnio- i długoterminowy, lokowany w akcjach lub udziałach przedsiębiorstw, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży dla realizacji zysków, których podstawowym źródłem jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Vertical Horizontal Filter

Filtr Wertykalno Horyzontalny to wskaźnik, którego podstawowym zadaniem jest zdefiniowanie czy trend jest wertykalny czy horyzontalny. Przy czym nie jest badany kierunek trendu.

Więcej

Vertical Spread

Jedna z strategii opcyjnych, która składa się z: + opcji (call lub put) o cenie wykonania bliższej ATM (at-the-money) + opcji (call lub put, ale tego samego rodzaju co poprzednia) o tej samej dacie wygaśnięcia, tym samym instrumencie bazowym (underlying) lecz o dalszej cenie wykonania - dalsza OTM (Out-of-the-money).

Volatility Chaikin's

Wskaźnik zmienności Chaikina mierzy różnicę pomiędzy cenami minimalnymi i maksymalnymi w badanym okresie. 
Jedna z metod interpretacji tego wskaźnika zakłada, że szczytom giełdowej koniunktury towarzyszy wysoka amplituda wahań (wysokie wartości wskaźnika).

Więcej

Volume Oscillator

Oscylator wolumenu jest wskaźnikiem typu momentum ale dla wolumenu. Interpretacja wskaźnika oparta jest na tym samym założeniu co analiza wolumenu. Oznacza to, że pożądanym zachowaniem jest wzrost wskaźnika podczas trendów wzrostowych i jego spadek w momencie zniżki notowań..

Więcej

Volume Rate Of Change

Wskaźnik zmiany wolumenu jest odmianą klasycznego ROC cenowego, w tym jednak wypadku do jego wyliczenia wykorzystywane są wartości wolumenu. Jego zadaniem jest pomiar tempa zmiany obrotów.

Więcej
1/1